Rejestracja on-line

  1. Przygotuj dokument potwierdzający diagnozę: skseruj, dodaj adnotację "Potwierdzam zgodność z oryginałem i stanem faktycznym”, podpisz i zeskanuj. Nie musi być to pełna dokumentacja choroby, wystarczy wynik badania potwierdzający, że chorujesz na nowotwór złośliwy.
  2. Wybierz, kto będzie Twoim pełnomocnikiem. Jest to osoba, która będzie mogła podejmować czynności w Twoim imieniu np. w przypadku Twojej czasowej niedyspozycji. Zazwyczaj do tej roli wyznaczane są osoby z najbliższej rodziny, ale nie jest to wymóg.
  3. Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny.
  4. Po wypełnieniu formularza otrzymasz na swój adres e-mail wiadomość z linkiem do aktywacji konta w systemie eSkarbonka. Kliknij w link i następnie ustaw hasło do swojego konta. Jeśli mail nie dotrze, prosimy o sprawdzenie czy nie znajduje się w folderze "spam".
  5. Po zalogowaniu do systemu eSkarbonka uzupełnij swój profil o zdjęcie oraz tekst, który znajdzie się na dedykowanej dla Ciebie stronie "skarbonki". W zakładce "Informacje o Skarbonce" znajdziesz wskazówki jak napisać tekst na swoją stronę.
  6. W ciągu kilku dni od wypełnienia formularza otrzymasz drugi e-mail, z dokumentami rejestracyjnymi: umową, wnioskiem, regulaminem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty te należy wydrukować, uzupełnić, podpisać (również przez pełnomocnika) i wysłać do fundacji pocztą tradycyjną.
  7. Po otrzymaniu przez fundację Alivia podpisanych dokumentów oraz po akceptacji zdjęcia i tekstu na stronę, Twoje konto zostanie w pełni aktywowane. Od tego momentu możliwe będzie zbieranie środków w Programie Skarbonka.

Krok 1/4 - Podaj dane podopiecznego

Dane osobowe podopiecznego

Dane kontaktowe podopiecznego

Dane adresowe podopiecznego

Dane finansowe podopiecznego


Taki numer konta już istnieje. Jeśli wypełniłeś/aś już formularz rejestracyjny, prosimy nie wypełniać ponownie.

Krok 2/4 - Podaj dane pełnomocnika

Dane osobowe pełnomocnika

Dane kontaktowe pełnomocnika

Dane adresowe pełnomocnika

Krok 3/4 - Podaj dane choroby

Dane choroby

Krok 4/4 - Zapoznaj się z regulaminem i wyraź odpowiednie zgody

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Programu Skarbonka

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i zrozumiałem(am) zapisy Regulaminu udzielania świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu „Skarbonka”.

W szczególności mam pełną świadomość, że:

Nieobowiązkowa zgoda na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom. Konieczna w przypadku chęci skorzystania z porad specjalistów:

Obowiązkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą przy ul. J. Zaruby 9/131, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Państwa danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu „Skarbonka” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja zawartej umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a – udzielenie wyraźnej zgody. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy na realizację świadczeń pomocy społecznej w ramach programu „Skarbonka”. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane również w celu ich udostępnienia innym podmiotom (specjaliści współpracujący z fundacją). Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą oraz współpracujący z fundacją specjaliści. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresów ustalonych w przepisach podatkowo-księgowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.