Rejestracja on-line

  1. Przygotuj dokument potwierdzający diagnozę: skseruj, dodaj adnotację "Potwierdzam zgodność z oryginałem i stanem faktycznym”, podpisz i zeskanuj. Nie musi być to pełna dokumentacja choroby, wystarczy wynik badania potwierdzający, że chorujesz na nowotwór złośliwy.
  2. Wybierz, kto będzie Twoim pełnomocnikiem. Jest to osoba, która będzie mogła podejmować czynności w Twoim imieniu np. w przypadku Twojej czasowej niedyspozycji. Zazwyczaj do tej roli wyznaczane są osoby z najbliższej rodziny, ale nie jest to wymóg.
  3. Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny.
  4. Po wypełnieniu formularza otrzymasz na swój adres e-mail wiadomość z linkiem do aktywacji konta w systemie eSkarbonka. Kliknij w link i następnie ustaw hasło do swojego konta. Jeśli mail nie dotrze, prosimy o sprawdzenie czy nie znajduje się w folderze "spam".
  5. Po zalogowaniu do systemu eSkarbonka uzupełnij swój profil o zdjęcie oraz tekst, który znajdzie się na dedykowanej dla Ciebie stronie "skarbonki". W zakładce "Informacje o Skarbonce" znajdziesz wskazówki jak napisać tekst na swoją stronę.
  6. W ciągu kilku dni od wypełnienia formularza otrzymasz drugi e-mail, z dokumentami rejestracyjnymi: umową, wnioskiem, regulaminem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty te należy wydrukować, uzupełnić, podpisać (również przez pełnomocnika) i wysłać do fundacji pocztą tradycyjną.
  7. Po otrzymaniu przez fundację Alivia podpisanych dokumentów oraz po akceptacji zdjęcia i tekstu na stronę, Twoje konto zostanie w pełni aktywowane. Od tego momentu możliwe będzie zbieranie środków w Programie Skarbonka.

Krok 1/4 - Podaj dane podopiecznego

Dane osobowe podopiecznego

Dane kontaktowe podopiecznego

Dane adresowe podopiecznego

Dane finansowe podopiecznego


Taki numer konta już istnieje. Jeśli wypełniłeś/aś już formularz rejestracyjny, prosimy nie wypełniać ponownie.

Krok 2/4 - Podaj dane pełnomocnika

Dane osobowe pełnomocnika

Dane kontaktowe pełnomocnika

Dane adresowe pełnomocnika

Krok 3/4 - Podaj dane choroby

Dane choroby

Krok 4/4 - Zapoznaj się z regulaminem i wyraź odpowiednie zgody

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Programu Skarbonka

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i zrozumiałem(am) zapisy Regulaminu udzielania świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu „Skarbonka”.

W szczególności mam pełną świadomość, że:

Nieobowiązkowa zgoda na informacje handlowe

Nieobowiązkowa zgoda na udostępnienie danych osobowych specjalistom. Konieczna w przypadku chęci skorzystania z porad specjalisty

Obowiązkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaruby 9/131, 02 - 796 Warszawa (zwaną dalej Fundacją), która przetwarza powyższe dane osobowe w celu realizacji programu „Skarbonka”, tj. w celu gromadzenia i dysponowania środkami zgromadzonymi na rzecz programu "Skarbonka". Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione szerokiemu kręgu odbiorców w związku z ich upublicznieniem na stronach internetowych Fundacji oraz innych materiałach i publikacjach Fundacji, jak również w środkach masowego przekazu. Fundacja informuje, iż osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). Podanie Fundacji powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji programu "Skarbonka”. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane będę udostępniane również specjalistom współpracującym z Fundacją, w szczególności lekarzom, psychologom, dietetykom, w celu uzyskania porad i opinii.