Witaj w rejestracji online programu
Skarbonka
Pomożemy Ci zarejestrować się w 4 krokach

  • 1. Przygotuj dokument potwierdzający diagnozę: skseruj, dodaj adnotację "Potwierdzam zgodność z oryginałem i stanem faktycznym", podpisz i zeskanuj. Nie musi być to pełna dokumentacja choroby, wystarczy wynik badania potwierdzający, że chorujesz na nowotwór złośliwy.
  • 2. Wybierz, kto będzie Twoim pełnomocnikiem. Jest to osoba, która będzie mogła podejmować czynności w Twoim imieniu, np. w przypadku Twojej czasowej niedyspozycji. Zazwyczaj do tej roli wyznaczane są osoby z najbliższej rodziny, ale nie jest to wymóg.
  • 3. Wypełnij formularz rejestracyjny. Przygotuj wcześniej wszystkie potrzebne dokumenty. Czeklistę niezbędnych rzeczy możesz pobrać na tej stronie.
  • 4. Po wypełnieniu formularza otrzymasz na swój adres e-mail wiadomość z linkiem do aktywacji konta w systemie eSkarbonka. Kliknij w link i następnie ustaw hasło do swojego konta. Jeśli mail nie dotrze, prosimy o sprawdzenie czy nie znajduje się w folderze "spam".
  • 5. Po zalogowaniu do systemu eSkarbonka uzupełnij swój profil o zdjęcie oraz tekst, który znajdzie się na dedykowanej dla Ciebie stronie 'skarbonki'. W zakładce 'Informacje o Skarbonce' znajdziesz wskazówki jak napisać tekst na swoją stronę.
  • 6. W ciągu kilku dni od wypełnienia formularza otrzymasz drugi e-mail, z dokumentami rejestracyjnymi: umową, wnioskiem, regulaminem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty te należy wydrukować, uzupełnić, podpisać (również przez pełnomocnika) i wysłać do fundacji pocztą tradycyjną.
  • 7. Po otrzymaniu przez fundację Alivia podpisanych dokumentów oraz po akceptacji zdjęcia i tekstu na stronę, Twoje konto zostanie w pełni aktywowane. Od tego momentu możliwe będzie zbieranie środków w programie Skarbonka.
  • Pobierz listę rzeczy niezbędnych do rejestracji
    Pobierz instrukcję rejestracji krok po kroku

Krok 1/4 - Podaj dane podopiecznego

ikona dane osobowe Dane osobowe podopiecznego

ikona dane kontaktowe Dane kontaktowe podopiecznego

ikona dane adresowe Dane adresowe podopiecznego

ikona dane finansowe Dane finansowe podopiecznego


Taki numer konta już istnieje. Jeśli wypełniłeś/aś już formularz rejestracyjny, prosimy nie wypełniać ponownie.

Krok 2/4 - Podaj dane pełnomocnika

ikona dane finansowe Dane osobowe pełnomocnika

ikona dane finansowe Dane kontaktowe pełnomocnika

ikona dane finansowe Dane adresowe pełnomocnika

Krok 3/4 - Podaj dane choroby

ikona dane osobowe Dane choroby

Krok 4/4 - Zapoznaj się z regulaminem i wyraź odpowiednie zgody

ikona dane osobowe Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Programu Skarbonka

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i zrozumiałem(am) zapisy Regulaminu udzielania świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu „Skarbonka”.

W szczególności mam pełną świadomość, że:

ikona dane osobowe Nieobowiązkowa zgoda na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom. Konieczna w przypadku chęci skorzystania z porad specjalistów:

ikona dane osobowe Obowiązkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ikona dane osobowe Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia - Fundacja Onkologiczna z siedzibą przy ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Państwa danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu „Skarbonka” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja zawartej umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a – udzielenie wyraźnej zgody. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy na realizację świadczeń pomocy społecznej w ramach programu „Skarbonka”. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane również w celu ich udostępnienia innym podmiotom (specjaliści współpracujący z fundacją). Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą oraz współpracujący z fundacją specjaliści. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresów ustalonych w przepisach podatkowo-księgowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.